El 18 d’abril, Miquel Àngel Mas i Francesc Segura, advocats i socis de DMS Legal, juntament amb Laura Vallès, advocada i directora de l’Institut de Família de l’oficina, van impartir una xerrada, a l’Acadèmia de la Policia Local de Palma, sobre un tema de creixent rellevància social: el fenomen de l’ocupació il·legal d’habitatges. En ella, van tractar la complexitat d’aquest fenomen des d’una perspectiva legal, equilibrant drets fonamentals amb principis rectors.

Drets en joc

Durant la xerrada, es va explorar el delicat equilibri entre drets fonamentals com la inviolabilitat del domicili i la intimitat, enfront del dret a la propietat privada i el dret a l’habitatge digne que tan sols és un principi rector de la nostra Constitució. Aquests temes van ressaltar els reptes legals i ètics que enfronten tant propietaris com ocupants.

Intervenció mínima del Dret Penal

Es va destacar el principi d’intervenció mínima del dret penal, subratllant la importància d’utilitzar el dret penal només quan és estrictament necessari i quan altres mitjans, com el dret civil, puguin ser insuficients.

Delictes, penes i actuació policial

Van explicar els diferents delictes associats amb l’ocupació il·legal, des de la usurpació pacífica fins a l’allanament de morada, i les possibles penes que aquests comporten. També es van abordar les facultats i responsabilitats de la policia en la detecció i gestió d’aquests casos, sempre actuant dins del marc legal i respectant els drets individuals.

Procediments civils: Una opció preferible

A més, es va suggerir considerar els procediments civils com una opció viable per abordar casos d’ocupació il·legal, encara que no exempts de demores. Aquests procediments, si bé poden ser menys immediats i requerir temps, ofereixen una forma menys punitiva i més sistemàtica de resoldre disputes, comparativament amb els processos penals, que sovint són més complicats i no garanteixen solucions més ràpides.

En concloure la xerrada, va quedar clar que el tema de les ocupacions il·legals requereix una resposta legal equilibrada que consideri tots els drets afectats i busqui solucions que minimitzin el conflicte.

La informació compartida va permetre als oficials de policia comprendre millor les eines legals a la seva disposició, ressaltant la necessitat d’abordar aquests reptes de manera informada i justa.