Sento dir que aquesta idea amb la qual molta gent ve al despatx és una gran MENTIDA.

La funció de la pensió d’aliments per a fills menors en casos de divorci o ruptura dels pares és, a més de cobrir les necessitats dels menors, mantenir, el màxim possible, el nivell de vida que tenien mentre la parella estava unida.

Així, si entre la situació econòmica dels progenitors existeix una gran diferència, podria acordar-se una pensió d’aliments a favor dels menors, que pagarà el progenitor amb millor situación, fins i tot quan s’atribueixi la custòdia compartida.

Aquesta pensió normalment serà menor que la que s’adoptaria en casos de custòdia exclusiva d’un dels dos.

Evidentment això és molt més probable en els casos en els quals s’atribueixi custòdia compartida, però el repartiment del temps no sigui exactament un 50-50.