Blanqueig de capitals: obligació d’inscriurer-se al registre mercantil abans del 4 de setembre de 2019

El Reial Decret-Llei 11/2018 ha reformat la Llei 10/2018 de 28 d’abril, de Prevenció del blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme. En aquesta reforma incorpora a la disposició addicional única, l’obligació d’inscripció al registre mercantil, a les persones jurídiques o físiques que de forma empresarial o professional prestin tots o alguns dels servicis [...]

La nova obligació de registre de jornada laboral i horari

Com era d'esperar ja tenim Reial Decret Llei, publicat avui, que obliga a les empreses a "garantir" el registre de la jornada laboral i la hora d'entrada i sortida del lloc de treball, independentment del tipus de contracte a jornada completa o parcial dels seus treballadors. El motius d'aquest Reial Decret Llei expliquen què ha [...]

Per |març 18th, 2019|Laboral, TIC y Privacidad|0 Comentaris

Fotos d’un treballador a Facebook com a causa d’acomiadament

Arran de la darrera sentència coneguda recentment del TSJ d'Andalusia de 13/12/18, que pots veure aquí, sobre la improcedència d'un acomiadament motivat en la publicació a Facebook d'unes fotos d'un treballador nu en els banys del seu centre de treball, he decidit recopilar algunes de les sentències més interessants dels últims 3 anys sobre acomiadaments [...]

Per |març 6th, 2019|Laboral, TIC y Privacidad|0 Comentaris

L’acomiadament d’un treballador que mira porno més de la meitat de la jornada és improcedent?

Sempre hem insistit en la importància de les clàusules informatives dels contractes laborals. La informació en el moment de l'ingrés al treball s'està convertint en fonamental per a posteriorment regular la relació laboral i cobra més importància, si és possible, en totes les qüestions relacionades amb privacitat, noves tecnologies i intimitat. Com sempre és millor [...]

Per |octubre 29th, 2018|Laboral, TIC y Privacidad|0 Comentaris

Publicitat? amb el seu permís

Una pràctica habitual dins les activitats comercials de gairebé totes les empreses és l’enviament massiu de mailings promocionant els seus productes. La normativa en matèria de publicitat és cada vegada més protectora amb els consumidors finals i prohibeix expressament l’enviament de missatges comercials si abans no ha existit un consentiment exprés i clar, autoritzant la [...]

És abusiva la clàusula que obliga al treballador a comunicar el seu telèfon i el seu correu personal a l’empresa.

Amb els canvis tecnològics moltes notificacions es realitzen per mitjans telemàtics, descartant les vies clàssiques del burofax o correu ordinari certificat. Comença a ser habitual que els departaments de recursos humans sol•licitin als nous treballadores dades personals com els seus números de telèfon o els seus correus electrònics particulars però, pot una empresa obligar als [...]

RAI, EXPERIAN, ASNEF….COM LLUITAR CONTRA L’ACTUACIÓ ABUSIVA DEL LLISTAT DE MOROSOS COM A FORMA DE COACCIÓ.

Per què s’usen el llistat de morosos? Molt sovint com a forma de coacció.Bancs, companyies asseguradores i altres grans empreses molt sovint utilitzen estratègies i eines perverses i clarament abusives vers els seus “clients”. Efectivament, a qui no li ha passat que ha intentat donar-se de baixa d’una companyia telefònica via telefònica i no ha [...]

Sanció de 2000 € per remetre mail a clients sense còpia oculta

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat a la seva pàgina web una resolució de data 4 de desembre de 2012 per la qual imposa a una entitat una sanció de 2000 €, per considerar-la responsable d'haver infringit l'article 10 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de [...]

ENTREGA PREMIS RESET-FUEIB DMS-CONSULTING

Ha tengut lloc l’entrega dels Premis Emprenedors Universitaris RESET-FUEIB, copatrocinat per DMS-Consulting al rectorat de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. En l’acte d’entrega ha pres la paraula la rectora Magnífica Sra. Monserrat Casas, el nostre soci Sr. Miquel A. Mas i Colom i el director de l’Obra Social de Sa Nostra Sr. Andreu Ramis. [...]

COPIA X FVR! (COPYLEFT) ; )

Fa unes setmanes vàrem llançar el nostre blog jurídic http://blog.consultingdms.com/, a on penjam “posts” jurídics (laborals, fiscals, civils, mercantils, penals...) i comptables, elaborats pels professionals (advocats i economistes) de DMS CONSULTING (https://www.consultingdms.com) Entroncant amb el moviment de copyleft, concebut originàriament per en Richard Stallam i amb la intenció de facilitar el coneixement i el debat [...]