Encara que fa ja diversos anys que aquest tema apareix en els judicis i convenis de divorci, des de l’entrada en vigor de l’última Llei de Benestar Animal aquest tema està específicament regulat. 

Què és un animal de companyia? En principi, sol moixos, cans i fures, encara que res impedeix que afegim qualsevol mascota que tinguem a casa en un conveni de mutu acord o intentem batallar per elles en els judicis de divorci.

Com es decideix qui es queda l’animal o les visites que poden fer-se? Com sabem, avui dia el Registre d’Animals de Companyia només permet la inscripció d’un sol amo, per la qual cosa la majoria de les vegades aquesta inscripció no descriu la realitat, així que seran els jutges els que hauran d’examinar la situació i veure quina relació s’ha tingut amb l’animal, qui l’ha cuidat més/millor, qui tindrà millors condicions per a l’animal després del divorci (casa, jardí, temps…), etc. A més, haurà de tenir-se molt en compte el sistema de custòdia que s’estableixi respecte dels fills menors, en cas d’haver-los, perquè es prioritzarà sempre que nins i animals estiguin junts. 

Finalment, és important saber que encara que ens divorciem de mutu acord i pactem la custòdia i visites dels animals en el conveni, el Jutge haurà de revisar si els pactes aconseguits són perjudicials per a l’animal o per a un dels dos cònjuges.