Eines

de Càlcul Fiscal

EINA Excel que permet calcular l‘Impost sobre la Renda per TRANSMISSIÓ D’IMMOBLES a partir de 2021 (també vàlid per a transmissions des de 2016).

CALCULAR AQUEST IMPOST RENDA VERSIÓ 2021

EINA Excel que permet calcular l’ Impost Transmissions Patrimonials Oneroses a pagar per la adquisició d’immobles situats a Balears a partir d’1 gener 2016, després de Llei 12/2015 de Pressupostos Generals balears 2016 que ha incrementat la tributació per a immobles amb valor superior a 1.000.000€.

CALCULAR IMPOST TRANSMISSIONS PATRIMONIALS DES DE 2016
POT FACILITAR AL MÀXIM CONÈIXER EL REGISTRE DE LA PROPIETAT EXACTE Al QUAL SOL·LICITAR UNA NOTA REGISTRAL, quan es coneix la direcció de la finca a Palma o en qualsevol població de Mallorca.

OBRIR EINA