El TJUE ha dictat en data de 25 de gener de 2024 una rellevant sentència amb conseqüències pràctiques pels consumidors.

La sentència suposa un revers al Tribunal Suprem i a algunes audiències provincials.

QUÈ DIU LA SENTÈNCIA DEL TJUE?

Diu dues coses:

1.- Es contrari a la normativa europea establir que l’inici del termini de prescripció comença quan es fa el darrer pagament de les despeses a reclamar, amb independència que el consumidor conegui o no la valoració jurídica dels fets. 

2.- No es pot considerar que el consumidor té automàticament coneixement dels fets determinants del caràcter abusiu de la clàusula contractual que ha derivat amb els pagaments per l’existència d’una jurisprudència consolidada.

DES DE QUAN S’HA DE COMPUTAR L’INICI DEL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ?

En tot cas no es pot iniciar abans que el consumidor tengui coneixement dels fets determinants del caràcter abusiu de la clàusula contractual, de la qual deriva el pagaments efectuats.

I QUAN SERÀ AIXÒ?

No ho diu la sentència del TJUE, però en tot cas ha de respectar el principi d’efectivitat (el consumidor ha de tenir temps per conèixer els drets que li atorga la Directiva 93/13 i per preparar i interposar efectivament un recurs).

Al nostre entendre serà clarament quan es dicti sentència en el seu cas particular, però també ens podem imaginar altres supòsits. Així la sentència esmenta:

“cabe esperar que las entidades bancarias la conozcan y actúen en consecuencia”

Seria el cas que el propi banc de motu propio ho notificàs als consumidors

QUÈ SE POT RECLAMAR?

Les despeses de gestoria, registre i taxació al 100% i les notarials al 50%.

💡CONSELL:

Assessorar-se amb un misser.