Blanqueig de capitals: obligació d’inscriurer-se al registre mercantil abans del 4 de setembre de 2019

El Reial Decret-Llei 11/2018 ha reformat la Llei 10/2018 de 28 d’abril, de Prevenció del blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme. En aquesta reforma incorpora a la disposició addicional única, l’obligació d’inscripció al registre mercantil, a les persones jurídiques o físiques que de forma empresarial o professional prestin tots o alguns dels servicis [...]

AVÍS ALS COMERCIANTS!: reducció de comissions abusives i supressió de despeses per a la utilització de la targeta

A partir de dia 1 de setembre es limiten les taxes d’intercanvi per operacions efectuades amb targeta, i es prohibeixen els recàrrecs per pagaments amb targetes de dèbit o crèdit. Aquesta mesura, com no, a iniciativa de la Comissió Europea, es justifica per la necessitat d’impulsar i incentivar en el mercat espanyol els pagaments electrònics, [...]

Per |setembre 25th, 2014|Comptable, Fiscal, Mercantil|0 Comentaris

NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ

IMPORTANTES NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE FACTURACION El pasado 1 de diciembre de 2012 se publicó el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Este RD entra en vigor el 1-1-2013, y sigue la misma sistemática que el anterior reglamento [...]

Per |gener 8th, 2013|Comptable, Fiscal|0 Comentaris

ENTREGA PREMIS RESET-FUEIB DMS-CONSULTING

Ha tengut lloc l’entrega dels Premis Emprenedors Universitaris RESET-FUEIB, copatrocinat per DMS-Consulting al rectorat de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. En l’acte d’entrega ha pres la paraula la rectora Magnífica Sra. Monserrat Casas, el nostre soci Sr. Miquel A. Mas i Colom i el director de l’Obra Social de Sa Nostra Sr. Andreu Ramis. [...]

COPIA X FVR! (COPYLEFT) ; )

Fa unes setmanes vàrem llançar el nostre blog jurídic http://blog.consultingdms.com/, a on penjam “posts” jurídics (laborals, fiscals, civils, mercantils, penals...) i comptables, elaborats pels professionals (advocats i economistes) de DMS CONSULTING (https://www.consultingdms.com) Entroncant amb el moviment de copyleft, concebut originàriament per en Richard Stallam i amb la intenció de facilitar el coneixement i el debat [...]