Palma, 8 de gener de 2013.

 

A partir del pròxim 17 de gener, per ventura no serà molt bona idea fanfarronejar davant els amics o coneguts que qualcú està cobrant l’atur o una pensió i treballant en “negre”. Aquestes afirmacions, freqüents fins ara, seran tota una confessió de la comissió d’un delicte estipulat al Codi Penal i que podrà ser castigat amb la pena de 6 mesos a 3 anys de presó, o, a la vista del defraudat o de les circumstàncies personals de l’autor, amb una pena de multa del tant al sèxtuple del defraudat.

 

De igual forma cometrà el mateix delicte l’empresari que simuli un contracte, (normalment a familiars o amics i de curta durada), per a reunir els requisits d’accés a prestacions. Per exemple, la no excepcional, situació de qualcú que contracte 15 dies o un mes a un treballador per que li falten uns dies per a arribar a accedir a l’atur o a una pensió.

 

Se li ha donat poca transcendència a aquest nou apartat de l’article 307 del Codi Penal, però la seva repercussió és enorme. Fins ara aquest tipus de fraus podien comportar una dura sanció administrativa a l’empresari, des de 10.000 €, i la pèrdua de la prestació al treballador, sancions que es mantenen. Els empresaris davant l’enduriment de les multes ja descartaven en la majoria dels casos tenir treballadors sense donar d’alta i cobrant prestacions, però per als treballadors, el pitjor que els podia passar era perdre aquesta prestació…. A partir d’ara aquestes situacions poden dur a la condemna per delicte, amb tot el que això suposa (antecedents penals, ingrés a la presó si hi ha reiteració en el delicte o el imports defraudats foren considerables, etc…)

 

*Quin és el nou text introduït en el Codi Penal?

 

1.- Qui obtingui, per a sí mateix o per un altre, el gaudiment de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social, la prolongació indeguda de les mateixes, o faciliti als altres la seva obtenció, arran de l’error provocat mitjançant la simulació o tergiversació dels fets, o l’ocultació conscient dels fets dels que tenia el deure d’informar, causant amb això un perjudici a l’Administració Pública, serà castigat amb la pena de sis mesos a tres anys de presó.

Quan els fets, a la vista de l’import defraudat, dels mitjans utilitzats i de les circumstàncies personals de l’autor, no revesteixin especial gravetat, seran castigats amb una pena de multa del tant al sèxtuple.

A més de les penes assenyalades, s’impondrà al responsable la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions i del dret a gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social durant el període de tres a sis anys.

 

*Qui rebrà les penes més dures?

 

Per a aquelles organitzacions dedicades a l’obtenció massiva de prestacions a canvi de remuneracions o quan l’import defraudat superi els 50.000 €, els culpables ingressaran a la presó amb penes de 2 a 6 anys i multa de la quantia defraudada i fins el sèxtuple. L’import de 50.000 € no és excessivament alt, ja que per exemple un frau facilitant a tres treballadors l’accés a les prestacions per desocupació de dos anys de durada supera fàcilment la quantia a partir de la qual la gravetat del delicte suposa l’ingrès a la presó…

 

*Per que aquest canvi normatiu?

 

Aquesta modificació de la legislació penal ve motivada en la pròpia llei pels casos en els que, a pesar dels fraus massius, no superaven l’import anterior per a considerar-se delicte i no existia pena de presó per als culpables. Si bé al no establir un import mínim per a la consideració de delicte del frau en el cobrament de prestacions qualsevol frau podrà ser considerat com a tal, tant el que defrauda un euro com el que defrauda 49.999 €, tot i que es ponderarà la pena en funció de la gravetat, però la possible condemna en un procés penal existirà en ambdós casos!!!

 

Així que a partir d’ara si qualque conegut es vanaglòria de la seva picaresca el podeu advertir amb tota tranquil.litat que està CONFESSANT UN DELICTE!!!

 

*Quina conclusió tenim….

 

Ja era hora que el frau a tots, per que la Seguretat Social la pagam tots…, fora considerat una autèntica xacra social i una actitud equiparada als greus delictes. Els pocs recursos existents actualment, han de dedicar-se, i en major quantia, als qui realment ho necessiten i perseguir tota situació que utilitzi els fons públics per a un fi no previst. Seran realment tristes aquelles situacions de necessitat que per pura supervivència, el desocupat que cobra 400 euros d’ajuda i hagi de mantenir la seva família, se vegi obligat a treballar del que sigui, el donin o no d’alta….És dur pensar que a partir d’ara, aquesta persona a pesar de poder ser condemnat a multes mínimes passi a tenir la consideració de delinqüent a l’àmbit penal…