Ja s’han convertit en comuns les intervencions quirúrgiques per a la millora de la visió o per simples qüestions d’estètica. Davant les mateixes, a l’àmbit laboral i de seguretat social, sempre sorgeixen els mateixos dubtes:

Té l’empresa l’obligació de donar permís per a aquestes intervencions?

Cobrarà el treballador la prestació de baixa per incapacitat temporal?

Essent tot dos supòsits comuns, l’operació de  la vista i per estètica, hi ha diferències molt notables en el tractament laboral d’ambdues.

1.OPERACIÓ DE LA VISIÓ.

Una recent sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21/06/2017, que pots consultar aquí, resol favorablement per al treballador el seu dret a la prestació per incapacitat temporal i condemna a la Mútua a córrer amb les despeses, tant sanitaris, com de prestació. La sentència recorda que el dèficit de visió és una pèrdua de capacitat funcional del treballador i que per tant s’ha de compensar, tant si es corregeix mitjançant ulleres o lents de contacte, com si es procedeix a la intervenció quirúrgica. Si es procedeix a operar, el temps de recuperació genera el corresponent subsidi per incapacitat temporal.

Per correspondre’l una situació de baixa, de la mateixa manera que una grip o una lesió muscular, el temps d’aquesta baixa serà una suspensió del contracte laboral amb dret a les prestacions i complements que cada conveni puguin tenir previst

(Actualitzem la informació sobre operacions de vista avui 5/3/2019)

Una altra sentència encara més recent del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 19/12/2018, que pots consultar aquí, torna donar la raó a la treballadora a la qual la Mútua havia denegat les prestacions d’incapacitat temporal per una operació d’hipermetropia de 5 diòptries en cadaull, amb l’expressió literal següent:

“Pues bien, este es el supuesto en el que nos encontramos en el que, si bien es cierto que la operación a que voluntariamente se ha sometido la actora para corregir su hipermetropía, ( defecto ocular que provoca la falta de nitidez o visión borrosa de los objetos próximos como consecuencia defecto de convergencia del cristalino), puede contribuir a mejoría estética porque puede librar de la corrección óptica mediante gafas o lentes de contacto, también y sobre todo, proyecta sus beneficios en el campo de la salud, porque lograr mejorar la visión, cuando esta se encuentra afectada por defecto refractivo de 5 dioptrias en cada ojo como el caso de la actora, supone mucho mas que mejorar el aspecto externo y poder prescindir de gafas que ayuden a la visión, y no solo redunda en comodidad, sino en el bienestar general que forma parte de salud entendida en los aspectos físicos y psíquicos, en lo que también se enmarcaría la situación, aunque la intervención no hubiera sido de éxito total, lo que no consta y la trabajadora hubiera de seguir utilizando gafas de menor graduación.”

Per tant una operació de correcció visual genera els mateixos drets al treballador que qualsevol altra situació de malaltia

2.OPERACIÓ ESTÈTICA

Una operació estètica, sempre que sigui voluntària, i no procedeixi d’un accident, malformació congènita o malaltia greu, no donarà dret ni a les prestacions ni als permisos que altres intervencions quirúrgiques per malaltia si atorgarien.

En els supòsits d’operacions estètiques voluntàries de pit, facials, lipossucions, etc no es dóna l’element “d’alteració de la salut” i per tant l’empresa no està obligada a donar dies de permís, ni la seguretat social fer-se càrrec ni de les despeses sanitàries ni de les prestacions por baixa mèdica.

El treballador sempre podrà sol.licitar dies de vacances o pactar amb l’ empresari uns dies de permís sense sou però no podrà exigir-los com a un dret indiscutible, llevat que per exemple el conveni col.lectiu tengui previst dies per assumptes propis o similars. Excepte pacte en contra els dies de l’operació i repòs no seran compensats econòmicament per la seguretat social.

Com a única matisació a l’anterior, si es produïssin complicacions posteriors a la intervenció estètica sí que podria considerar-se en situació d’incapacitat temporal.

En tot cas, també és convenient assenyalar que un acomiadament basat en absències injustificades per una operació d’estètica seria molt arriscat, perquè una cosa és que no tingui dret a la prestació de la seguretat social i una altra que no estigui justificada la seva absència al lloc de feina.

Els criteris i pautes a seguir en situacions como la descrita aquí les podem consultar a la sentència del Tribunal Suprem de 21/2/2012, que pots consultar aquí.

 

CONCLUSIÓ.

Aquell treballador amb problemes de visió que procedeixi a operar-se voluntàriament podrà tenir la tranquil.litat de tenir dret al temps necessari per a l’operació i la seva recuperació i a més ha de percebre les prestacions per incapacitat temporal que corresponguin.

Aquell treballador que decideixi voluntàriament passar per quiròfan per a una operació d’estètica convendria pactar-lo abans amb el seu empresari, ja sigui mitjançant vacances o un permís especial, i inicialment no estaria cobert per cap tipus de prestació de la seguretat social.

Als únics efectes laborals i de seguretat social més val veure poc que veure’s lleig…

 

Aquesta publicació també està disponible en: Spanish