La sentència del Jutjat social de Palma que declara la procedència de l’acomiadament d’un treballador per pescar mentre estava de baixa mèdica per una lesió de colze ha posat en relleu la importància de conèixer què es pot i no es pot fer durant una baixa mèdica.

El nostre soci i graduat social, Jose Manuel Raya, ha explicat que els jutges són molt restrictius en aquests casos i tenen especial incidència en aquells en els quals es detecta frau o es desenvolupa una activitat incompatible amb la baixa laboral. És important destacar que totes les activitats que siguin incompatibles amb la situació física o mental de baixa o que puguin dificultar la recuperació poden portar a l’acomiadament disciplinari, per la qual cosa és fonamental valorar cada cas de manera individual.

En el cas de patologies mentals com l’ansietat o la depressió, per exemple, Jose Manuel ha indicat que algunes activitats, com anar d’excursió, poden ser compatibles i recomanables per a millorar la curació.

“Desenvolupar activitats incompatibles amb una baixa mèdica
és la forma més senzilla d’acomiadar a un treballador”.

Respecte als casos de fraus, Jose Manuel ha destacat que es donen amb una certa freqüència i que són la forma més senzilla d’acomiadar a un treballador. En canvi, les agressions verbals o les baixades de rendiment són més difícils de demostrar i, per tant, de justificar un acomiadament.

D’altra banda, el nostre soci ha destacat la difícil situació que es pot donar en casos en els quals els treballadors necessiten una baixa mèdica però els resulta complicat aconseguir-la, així com aquells casos en els quals es concedeixen baixes que no s’entenen com s’han pogut concedir.

Quant a les proves necessàries per a demostrar un frau, Jose Manuel ha assenyalat que en el cas del treballador de Emaya es van aconseguir a través d’un detectiu privat, el material del qual és vàlid i sol ser utilitzat per grans empreses. En el cas de les pimes, no és tan habitual a causa de l’elevat cost d’aquest servei, encara que avui dia les xarxes socials s’han convertit en un detectiu molt fiable per a demostrar activitats incompatibles amb la baixa.

Per tot això, és fonamental que tant els treballadors com les empreses coneguin les implicacions i conseqüències d’actuar de manera inadequada durant una baixa mèdica, per a evitar situacions conflictives i poder demostrar qualsevol irregularitat que es produeixi.

Aquí pots escoltar l’entrevista completa.