About Laura Vallès

This author has not yet filled in any details.
So far Laura Vallès has created 40 blog entries.

Qui es queda amb la mascota després del divorci?

Encara que fa ja diversos anys que aquest tema apareix en els judicis i convenis de divorci, des de l'entrada en vigor de l'última Llei de Benestar Animal aquest tema està específicament regulat.  Què és un animal de companyia? En principi, sol moixos, cans i fures, encara que res impedeix que afegim qualsevol mascota que [...]

Per |abril 10th, 2024|Familia|0 Comentaris

Demanaré la custòdia compartida, així em deslliuraré de pagar pensió d’aliments, veritat o mentida?

Sento dir que aquesta idea amb la qual molta gent ve al despatx és una gran MENTIDA. La funció de la pensió d'aliments per a fills menors en casos de divorci o ruptura dels pares és, a més de cobrir les necessitats dels menors, mantenir, el màxim possible, el nivell de vida que tenien mentre [...]

Per |febrer 20th, 2024|Familia|0 Comentaris

Custòdia compartida: Criteris del Tribunal Suprem per al benestar infantil.

Encara que la custòdia compartida s'ha convertit en el sistema recomanat com a norma general perquè facilita la relació amb tots dos progenitors, la seva adopció no és automàtica, ja que no sols implica un repartiment per igual del temps, sinó també de les responsabilitats de criança. Per això, i recordant que el que es [...]

Per |gener 16th, 2024|Familia|0 Comentaris

Tot sobre el nou procés “d’incapacitació”

Des de setembre de 2021, com a conseqüència de la Llei 8/2021, ja no existeix en el nostre ordenament jurídic la “incapacitat judicial”, ja que a la fi ens adeqüem a la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat i a la premissa bàsica que la discapacitat no anul·la la capacitat jurídica de [...]

Per |desembre 11th, 2023|Familia|0 Comentaris

Què passa amb l’habitatge familiar després del divorci?

Un dels supòsits més habituals quant a l'habitatge familiar – en el que resideix habitualment la família – és que sigui propietat de tots dos cònjuges – ja sigui en quotes del 50% o desiguals –, la qual cosa presenta a l'hora de la tramitació del divorci la terrible disputa per decidir qui es queda [...]

Per |novembre 28th, 2023|Familia|0 Comentaris

Publico o no publico fotos del meu fill en xarxes socials?

“Publico o no publico fotos del meu fill en xarxes socials?” s'ha tornat una de les preguntes més habituals en els pares primerencs avui dia. Però aquesta pregunta es converteix en conflicte quan els pares se separen: puc publicar en xarxes fotos del meu fill si l'altre progenitor no està d'acord?  La resposta és NO.  [...]

Per |novembre 14th, 2023|Familia|0 Comentaris

Impagament pensió d’aliments

Quan el progenitor que està obligat a pagar una pensió d'aliments deixa de pagar-la, l'altre pot interposar una demanda executiva a través d'advocat i procurador sol·licitant se li requereixi perquè compleixi amb la seva obligació i, en cas de ser necessari, se li embarguin béns suficients per a cobrir l'import de pensions impagades a més [...]

Per |novembre 7th, 2023|Familia|0 Comentaris

Què és, què inclou i qui paga la pensió d’aliments?

La pensió d'aliments és la contribució econòmica que s'ha de pagar entre parents en cas de necessitat. El nostre Codi Civil diu que s'entén per aliments tot l'indispensable per al manteniment, l'habitació (habitatge), el vestit, l'assistència mèdica i l'educació i instrucció. Tret que es pacti una altra cosa de mutu acord, la pensió d'aliments inclou [...]

Per |octubre 31st, 2023|Familia|0 Comentaris

Tenen els avis dret de visites?

El nostre Codi Civil en el seu article 160 reconeix el dret dels avis de gaudir dels seus nets. És a dir, que tret que existeixi justa causa – perill de perjudicar el menor en el seu desenvolupament o salut mental – no pot privar-se als avis de passar temps amb aquest, per això ni [...]

Per |octubre 24th, 2023|Familia|0 Comentaris

El divorci express: El notarial

La nostra legislació el preveu des del 2015 gràcies a la Llei 15/2015 i es tracta d’un divorci de mutu acord que es realitza davant el notari en lloc de davant un jutge. Tramitar així un divorci té moltíssims avantatges, però sobretot la major rapidesa respecte a un divorci tramitat davant el Jutjat i el [...]

Per |octubre 16th, 2023|Familia|0 Comentaris