En un ambient distès i d’aprenentatge, l’Institut de Família de DMS Legal va començar la seva sèrie de xerrades “Un cafè amb…” el 14 de desembre a BATX, part del Coworking COMODO. Aquesta primera sessió promet ser el començament d’un espai d’intercanvi i reflexió sobre temes del Dret de Família que afecten la vida diària de moltes persones.

L’advocat de DMS Legal, Nicolau Fonollar, va ser l’encarregat d’iniciar aquesta sèrie amb la seva xerrada “Impacte del Dret de Família en les Prestacions de Seguretat Social: viduïtat, permisos…”, obrint la porta a una discussió interessant sobre assumptes que, de vegades, poden semblar complexos. Des de preguntes sobre la necessitat d’inscripció com a parella de fet per ser beneficiari de la pensió de viduïtat fins a les complexes situacions que involucren desaparicions i matrimonis polígams en el context espanyol, va abordar els temes amb claredat i un enfocament pràctic, facilitant la comprensió per a tots els assistents.

La sessió, organitzada i presentada per Laura Vallès, Advocada i Directora de l’Institut de Família de DMS Legal, va ser una excel·lent oportunitat d’aprenentatge i un espai d’interacció entre professionals i particulars interessats en el dret de família, que van poder plantejar els seus dubtes. L’esdeveniment, gratuït i obert al públic, va ser un èxit quant a assistència i dinamisme.

El destacable de “Un cafè amb…” és el seu format: proper i relaxat, però sense perdre el rigor i la serietat que els temes requereixen. Aquest equilibri crea un ambient ideal per a la discussió i l’enteniment, característiques essencials per a un esdeveniment d’aquesta naturalesa.

Ja s’està preparant la pròxima xerrada per al 22 de febrer, prometent continuar amb la línia d’abordar temes actuals i rellevants. Aquestes xerrades no només busquen informar, sinó també crear un punt de trobada per a qui s’interessa en el dret de família, ja siguin professionals del sector o simplement curiosos del tema.