El passat dilluns 3 de març de 2020, el nostre soci-fundador Sr. Miquel Àngel Mas i Colom va renovà el mandat com a membre del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears.

El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, conformat per dotze membres, va ser creat per la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es va modificà la Compilació de dret civil de les Illes Balears, com a òrgan permanent de consulta i assessorament del Govern de les Illes Balears i del Parlament de les Illes Balears en matèria de dret civil de les Illes Balears, adscrit al Govern de les Illes Balears.