Una de les confusions més comunes entre pares en els processos de família és la que es produeix entre els conceptes de pàtria potestat i guarda i custòdia dels fills menors.

La pàtria potestat és el dret – deure dels progenitors en relació amb els seus fills. El nostre Codi Civil estableix que serà exercida conjuntament per tots dos progenitors o per un d’ells amb el consentiment de l’altre. Això implica que, en casos de separació o divorci, en què el més habitual és que s’atorgui l’exercici conjunt de la pàtria potestat, els progenitors hauran de posar-se d’acord a l’hora de prendre decisions de rellevància respecte als fills comuns, això és que cap d’ells podrà prendre decisions d’una certa transcendència sense el coneixement i consentiment de l’altre. Quines són aquestes qüestions? Entre moltes altres, les següents:

  • Canvis en el lloc de residència.
  • Pràctiques religioses (bateig, primera comunió, formació religiosa…).
  • Eleccions i canvis de centre escolar.
  • Tractaments mèdics als quals ha de sotmetre’s el menor (intervencions quirúrgiques, teràpies alternatives, tractaments odontològics o d’ortodòncia…).
  • Activitats extraescolars.

Així, a l’hora de prendre aquest tipus de decisions haurà d’existir el consentiment de tots dos progenitors, però si aquests no es posen d’acord qualsevol d’ells podrà sol·licitar al Jutge que atorgui la potestat per a prendre aquesta decisió a un d’ells.

En canvi, la guarda i custòdia és el concepte que es refereix a la cura quotidiana dels fills, el seu dia a dia i el temps que cada progenitor passa amb ells. Així, la guarda i custòdia pot ser exclusiva d’un dels progenitors – quan sigui només un d’ells qui passi el dia amb ells i l’altre tingui un règim de visites – o compartida – quan el dia a dia es reparteixi per igual entre tots dos progenitors.