Sentència històrica: L’Audiència Provincial de Palma sentencia que els residents estrangers poden fer Pactes Successoris segons el Dret Civil Balear.

La secció 3a de l’Audiència Provincial de Balears ha dictat una importantíssima sentència en data de 30 de desembre de 2020, estimant que els residents estrangers per celebrar pactes successoris segons la normativa del dret civil balear. Una sentència que fa llum a un punt a on hi havia hagut fins ara confusió. Efectivament hi [...]

Per |Gener 11th, 2021|Civil, Destacades, Portada|0 Comentaris

DONACIÓ UNIVERSAL: El donatari menor d’edat necessita autorització judicial o benefici d’inventari segons Sentència de 07.05.19 del TSJIB. Comentari crític

I.- SUPÒSIT DE FET El 24.10.10 un pare atorgà escriptura pública de donació universal, en la qual nomenà hereu contractual al seu fill menor d’edat que actuava representat pels seus pares, donant-li la nua propietat d’una finca per un valor de 128.250€ L’administració autonòmica balear ho considerà com a una donació ordinària i no com [...]

Per |Octubre 18th, 2019|Civil, Destacades|0 Comentaris

ALERTA: NOU I REVOLUCIONARI REGLAMENT DE SUCCESSIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

La Unió Europea ha acabat configurant noves realitats socials. Es calcula que més de 12 milions de ciutadans europeus resideixen a estats de la UE diferents als d’origen. La lliure circulació de persones, un dels pilars de la Unió Europea, ha provocat al llarg d’aquests decennis d’existència, importants moviments de persones entre els diferents països [...]

Per |Octubre 7th, 2013|Civil, Destacades|0 Comentaris

TENC PERILL SI ACCEPT UNA HERÈNCIA?. HERÈNCIA A BENEFICI D’INVENTARI

En principi una herència implica normalment rebre bens i doblers, ara bé, no sempre és així, especialment ara. Efectivament, l’acceptació de l’herència implica fer-se càrrec de tots els bens i drets del difunt, però (alerta) també de tots els seus deutes i obligacions. I no resulta infreqüent en aquests moments, que els deutes puguin ser [...]

Per |Desembre 27th, 2012|Civil|4 Comentaris

MINIGUIA PRÀCTICA DEL DRET CIVIL BALEAR. (1) HERÈNCIA SENSE TESTAMENT

A les Illes Balears hi ha un dret civil propi amb institucions jurídiques pròpies des de fa segles. Resulta per tant d’interès sebre com es resolen determinades situacions. En aquest post analitzarem la successió a les Illes Balears quan no s’ha fet testament. Partim del supòsit que un mor sense haver fet testament i el [...]

Per |Novembre 23rd, 2012|Civil|0 Comentaris