A les Illes Balears hi ha un dret civil propi amb institucions jurídiques pròpies des de fa segles. Resulta per tant d’interès sebre com es resolen determinades situacions. En aquest post analitzarem la successió a les Illes Balears quan no s’ha fet testament.

Partim del supòsit que un mor sense haver fet testament i el seu haver hereditari és el 50% d’un pis, del qual la seva parella en té l’altre 50%.

Contemplam les següents situacions:

 

I.1.- CASAT, SENSE FILLS I AMB ELS PARES VIUS
En aquest cas herederien el pares del difunt/a i la viuda/o sols tendria dret a la llegítima, que seria de 2/3 de l’haver hereditari.
Atenció: això vol dir que aquest 50% propietat del difunt/a, passaria a ser propietat dels pares, mentre que l’espos/a sols tendrà dret a l’usdefruit de 2/3 parts del 50% del difunt/a (òbviament seguirà conservant la propietat de l’altre 50%).

I.2.- CASAT, SENSE FILLS I AMB ELS ASCENDENTS (PARES, PADRINS I REPADRINS) JA MORTS.
En aquest cas herederia la viuda/o.

I.3.- CASAT I AMB FILLS
En aquest cas herederien els fills i la viuda/o sols tendria dret a la llegítima, que seria l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari.
El 50% del pis propietat del difunt/a seria propietat dels fills i la viuda/o sols seria usdefructuari de la meitat del 50% del pis difunt/a (òbviament seguirà conservant la propietat de l’altre 50%).

 

II.1.- SEPARAT, SEPARAT DE FET O DIVORCIAT AMB FILLS
En aquest cas herederien els fills i la viuda/o no tendria dret a la llegítima.
El 50% del pis propietat del difunt/a seria propietat dels fills i la viuda/o no tendria dret a res(òbviament seguirà conservant la propietat de l’altre 50%).
Comentar que el viudo/a perd el dret a la llegítima, no sols si està separat o divorciat, sinó fins i tot si sols està separat de fet.

II.2.- SEPARAT, SEPARAT DE FET O DIVORCIAT SENSE FILLS I AMB ELS ASCENDENTS (PARES, PADRINS I REPADRINS) JA MORTS.
En aquest cas herederien els colaterals (germans) del difunt.

II.2.- SEPARAT, SEPARAT DE FET O DIVORCIAT SENSE FILLS I AMB ELS PARES VIUS
En aquest cas herederien els pares i la viuda/o no tendria dret a la llegítima.
El 50% del pis propietat del difunt/a seria propietat dels pares i la viuda/o no tendria dret a res.

 

III.1.- PARELLA ESTABLE NO INSCRITA SENSE FILLS I AMB ELS PARES VIUS
En aquest cas herederien els pares i la parella no inscrita no tendria dret a res.
El 50% del pis propietat del difunt/a seria propietat dels pares i la parella no inscrita no tendria cap dret sobre aquest 50% del pis (òbviament seguirà conservant la propietat de l’altre 50%).

III.2.- PARELLA ESTABLE NO INSCRITA SENSE FILLS I AMB ELS ASCENDENTS (PARES, PADRINS I REPADRINS) JA MORTS.
En aquest cas herederien els colaterals (germans) del difunt.

III.3.- PARELLA ESTABLE NO INSCRITA AMB FILLS.
En aquest cas herederien els fills i la parella no inscrita no tendria dret a la llegítima.
El 50% del pis propietat del difunt/a seria propietat dels fills i la parella no inscrita no tendria dret a res.

 

IV.1- PARELLA ESTABLE INSCRITA SENSE FILLS I AMB ELS PARES VIUS
En aquest cas herederien el pares del difunt/a i el parella estable sí tendria dret a la llegítima, en aquest cas l’usdefruit de 2/3 de l’haver hereditari. La inscripció de la parella estable, té el mateix tractament que el matrimoni civil.
Atenció: això vol dir que aquest 50% propietat del difunt/a, passaria a ser propietat dels pares, mentre que la parella estable sols tendria dret a l’usdefruit de 2/3 parts del 50% del difunt/a (òbviament seguirà conservant la propietat de l’altre 50%).

IV.2.- PARELLA ESTABLE INSCRITA SENSE FILLS I AMB ELS PARES JA MORTS.
En aquest cas herederia la viuda/o.

IV.3.- PARELLA ESTABLE INSCRITA AMB FILLS
En aquest cas herederien els fills i la parella estable sí tendria dret a la llegítima, que seria l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari. La inscripció de la parella estable, té el mateix tractament que el matrimoni civil.
El 50% del pis propietat del difunt/a seria propietat dels fills i la parella estable en aquest cas, sí seria usdefructuari de la meitat del 50% del pis difunt/a (òbviament seguirà conservant la propietat de l’altre 50%).

Sembla evident per tant, que si un vol poder determinar a qui van els seus bens o a qui no vol que vagin, resulta convenient fer testament.