Dia 1 de de juny entra en vigor el RD 235/2013, de 5 d’abril pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficència energètica dels edificis, que obliga a entregar un certificat d’eficiència energètica en totes les compravendes i arrendaments.

Però, quines obligaciones tendran les agències immobiliàries?

L’article 12.2. estableix:
Artículo 12. Etiqueta de eficiencia energética.
1. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se recogen en el documento reconocido correspondiente a la etiqueta de eficiencia energética, disponible en el Registro general al que se refiere el artículo 3.
2. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado.

És a dir, aquell que promocioni, publiciti o faci ofertes sobre venda o arrendament d’edificis, hauran d’incloura dins l’oferta l’etiqueta.

Què és l’etiqueta?
Tot i que no està definit per la llei, al nostre entendre serà el certificat d’eficiència energètica que hagi passat pel registre del Ministeri d’Indústria o de la Comunitat Autònoma. El problema és que encara no existeix aquest registre.

Què passa si no es crea aquest registre?
A dia d’avui es desconeix què passarà si bé podria ser ben possible que es dictàs qualque moratòria per tal de facilitar l’adaptació al decret de les immobiliàries i altres agents que comercialitzen edificis.

Se pot sancionar una immobiliària per no tenir les etiquetes dels seus productes que comercialitzi?
Des del punt de vista del dret del consum (administratiu) és discutible que hi hagi una infracció sancionable (i molts més si encara no s’ha creat el registre). En qualsevol cas seria prudent, tot d’una que es crei el registre, adjuntar aquesta etiqueta.