Tots els grups polítics amb representació en el Parlament van registrar en la Cambra la Proposició de Llei de Successió Voluntària Paccionada o Contractual de Balears, una iniciativa elaborada pel Consell Assessor de Dret Civil de Balears, del qual el nostre soci, Miquel Àngel Mas, és membre.

«L’objectiu de la Proposició de Llei és dotar als pactes successoris d’una regulació detallada, moderna i que eviti confusions»

LLEGIR NOTÍCIA