Solució de conflictes entre el PTI de Mallorca i els plans urbanístics en les categories de sòl rústic comú

La recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 493/2018, de 24 d’octubre [ECLI:ES:TSJBAL:2018:873] tracta entre d’altres qüestions, la problemàtica dels criteris de prevalència entre la normativa d’ordenació territorial i la urbanística, en cas de conflicte a l'hora de determinar la categoria de sòl i la qualificació urbanística a les quals [...]