10 preguntes bàsiques en matèria de disciplina urbanística

1.- En què consisteix la disciplina urbanística? D’acord amb el que indica l’article 144.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), la disciplina urbanística comporta l’exercici per les Administracions públiques competents de les següents potestats administratives, en els termes regulats a l’esmentada llei: -La inspecció de l’execució dels [...]