Àmbit de les activitats sotmeses a la Llei 7/2013, després de la reforma de la Llei 6/2019

El passat 16 d’abril de 2019 va entrar en vigor en la seva totalitat la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’ activitats a les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2019. [...]