Un dels supòsits més habituals quant a l’habitatge familiar – en el que resideix habitualment la família – és que sigui propietat de tots dos cònjuges – ja sigui en quotes del 50% o desiguals –, la qual cosa presenta a l’hora de la tramitació del divorci la terrible disputa per decidir qui es queda amb l’ús de l’habitatge.

L’opció més recomanable en aquests casos és extingir aquesta copropietat entre els propis cònyuges, en primer lloc, perquè ens llevem de damunt un dels conflictes que amb el temps més s’enquisten i, en segon lloc, perquè fiscalment ens trobem amb nombrosos beneficis: si incloem l’extinció en el conveni/sentència de divorci ens estalviem l’impost sobre actes jurídics documentats (un 1,5%) i, a més, en fer una extinció de condomini i no una compravenda tampoc paguem Impost sobre Transmissions Patrimonials (entre un 8 i un 13%).