“Publico o no publico fotos del meu fill en xarxes socials?” s’ha tornat una de les preguntes més habituals en els pares primerencs avui dia. Però aquesta pregunta es converteix en conflicte quan els pares se separen: puc publicar en xarxes fotos del meu fill si l’altre progenitor no està d’acord? 

La resposta és NO. 

No poden publicar-se fotos d’un menor de 14 anys sense el consentiment de tots dos progenitors, podent-se demanar la retirada de les publicacions extrajudicialment i, també, judicialment.

Què ocorre després dels 14 anys? Que és el menor qui ha de donar el seu consentiment per a la publicació en lloc dels progenitors.