Una pràctica habitual dins les activitats comercials de gairebé totes les empreses és l’enviament massiu de mailings promocionant els seus productes. La normativa en matèria de publicitat és cada vegada més protectora amb els consumidors finals i prohibeix expressament l’enviament de missatges comercials si abans no ha existit un consentiment exprés i clar, autoritzant la recepció d’aquesta publicitat.
El baix cost dels enviaments massius i el seu coneixement directe i immediat per part del consumidor final provoquen que moltes empreses es vegin temptades a realitzar campanyes sense que el possible client hagi donat prèviament la seva conformitat. L’Agència de protecció de dades ja ha resolt diversos expedient sancionadors per publicitat sense consentiment previ.
application
Una de les que més m’ha cridat l’atenció fou una sanció de 3.600 € a una empresa de cursos de formació que va recollir direccions d’emails que eren públiques a les xarxes socials o corporatives i, sense consentiment exprés de la persona que el va denunciar, li va remetre fins a 3 vegades ofertes de cursos formatius. El denunciant, un advocat cansat de rebre publicitat no desitjada, comunicar la possible infracció a l’Agència. Les al.legacions de l’empresa denunciada sobre la falta de perjudici al advocat o que el seu email era públic a les xarxes socials o a la llista del Col.legi d’Advocats varen caure dins un paner foradat i no varen impedir la sanció de 3.600 €.
La falta va consistir en enviar tres comunicacions comercials no autoritzades pel receptor i per incomplir l’obligació d’oferir al client final una via d’oposició a seguir rebent aquesta publicitat.
Així que, si no voleu tenir esglais d’aquests tipus, manteniu una regla general: envieu publicitat únicament a aquelles persones amb les quals tingueu una relació prèvia comercial i no s’hagin oposat a enviaments promocionals o bé hagin consentit expressament que podeu enviar-los campanyes publicitàries. D’igual forma, faciliteu sempre la possibilitat al client de donar-se de baixa d’una forma senzilla de la vostra base de dades per a enviaments comercial. Publicitat sí, però primer demana…