(Efectes de la sentència  del Jutjat Mercantil núm. 11 de Madrid de 7 d’abril de 2016)

1.- Quins bancs eren els demandats?

Es tracta d’una demanda d’una associació de consumidors contra:

LIBERBANK, BANCO CASTILLA LA MANCHA, CAIXABANK SA, BARCLAYS, BBVA, KUTXABANK, BARCLAYS BANK, S.A.U., CAJASUR,S.A, CAJA DE ONTIYENT, ABANCA, CAJA RURAL DE ZAMORA, CAJA RURAL DE ASTURIAS, CAJA RURAL DE EXTREMADURA, CAJA SAN VICENTE FERRER, BANCO MARE NOSTRUM, CAJA RURAL DE BETXI, CAJA RURAL CENTRAL, CAJAS RURALES REUNIDAS, CAJA RURAL DE JAEN, UNICAJA, CEISS, CAJA RURAL DE TORRENT, IPAR KUTXA, CAJA RURAL DEL SUR, CAJA RURAL DE GRANADA, CAJA RURAL DE ALBACETE (GLOBAL CAJA), NUEVA CAJA RURAL DE ARAGON (BANTIERRA), CAJA DE ARQUITECTOS, CAJASIETE, CAJA SORIA, CAJA ALMENDRALEJO, CAJA RURAL DE TERUEL, CAJA RURAL GALLEGA, CAJA RURAL NAVARRA, CJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA, CAJA RURAL DE BURGOS, CATALUYA BANK SA, BANCO ETCHEVERRIA, BANCO SABADELL SA, BANCO CAMINOS SA, BANCA MARCH, BANCO SANTANDER, BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, TARGOBANK, BANCO POPULAR-E, CREDIFIMO S.L., CELERIS

 

2.- Afecta a totes les clàusules sol?

No, sols afectarà a les clàusules sol de les entitats bancàries demandades 

 

3.- Afecta a tots els consumidors de les entitats bancàries demandades?

No, la sentència estableix que no és possible determinar individualment els consumidors beneficiats per la sentència de condemna.

 

4.- Com se determinarà si aquesta sentència afecta a un consumidor o no?

S’han de donar tres requisits (fonament 12.3., pag. 8 1 de la sentència):

a.- Haver contractat amb una de les entitats bancàries demandades

b.- Tenir una clàusula sol que encara que no sigui idèntica a l’analitzada a la sentència, sigui substancialment igual. La majoria de les clàusules sol segueixen el mateix patró.

c.- Incomplir el requisit de la transparència.

5.- Què s’entén per transparència?

El Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 va establir que les anomenades clàusules sol sols eren lícites si compleixen un doble nivell de transparència: el precontractual i el contractual.

Transparència precontractual implica:

a.- existència d’oferta vinculant (que reculli expressament les condicions i la clàusula sol), firmada.

b.- Existència de simulacres d’escenaris amb diferents tipus d’interès (fixes, variables…)

c.- Entrega d’un fulletó informatiu

Transparència contractual: que la clàusula sòl sigui intel·ligible, clara i identificable (que no estigui amagada entre diverses clàusules).

Com sigui que les oficines bancàries mai o quasi mai ja complien els requisits precontractuals, la pràctica totalitat de les sentències han declarats nul.les les clàusules sol.

 

6.- Conclusió final

A la pràctica aquesta sentència del Jutjat Mercantil de Madrid, núm. 11,  no suposa cap avenç real pels consumidors, els quals es veuran obligats a acreditar la falta de transparència en la contractació de la clàusula sol i haver d’acudir als tribunals.