La UE des de fa anys està intentant unificar els drets dels consumidors a nivell europeu, independentment de l’estat on resideixin. La seva directiva de 2011 sobre drets de consumidors va ser traslladada a la legislació espanyola a finals de març i entrarà en vigor, referent a la contractació, a partir del proper 13 de juny.
Així que totes aquelles empreses amb tenda on line hauran de revisar les seves condicions de compra i informació de productes per a aplicar la nova regulació i evitar així sancions o denúncies que poguessin erosionar tant els seus comptes de resultats com a la seva imatge de marca.
El que en un principi pareix un sobre cost per a les empreses on line no és més que un interès general d’oferir màximes garanties i seguretat en les compres per Internet. Quanta més confiança i seguretat es generi en els consumidors europeus, més inclinats es mostraran a la compra virtual.
Un dels aspectes més destacables, és l’ampliació de les obligacions d’informació prèvia a la compra on line. Molta informació igual a més confiança.
Una altra novetat important és la prohibició en el comerç on line de caselles prèviament marcades que impliquin la contractació addicional d’algun producte o servei sense el consentiment exprés. Oblidar-vos e-comerciants d’afegir suplements per aquesta via…
En el moment de finalitzar la sol.licitud del producte on line el consumidor haurà de confirmar explícitament que comprèn que ha de pagar un preu al clicar el botó de comanda.
El termini de devolució de compres on line s’augmenta de 7 dies laborables actuals, a 14 dies naturals (comptant dissabtes, diumenges i festius). Si el consumidor no ha rebut la informació corresponent sobre la possibilitat de devolució, el termini s’amplia a 12 mesos, així que e-comerciants deixar-ho clar.
Un dels pocs caramels pels e-comerciants és que el consumidor assumirà les despeses de devolució, a no ser que l’empresari hagi acceptat assumir-les ell. Amb l’anterior llei era l’empresari, llevat de pacte en contrari, el que havia d’assumir aquest cost.
També resultarà interessant arribar a uns acords clars amb les empreses de logística per acreditar l’entrega del producte i la recepció no defectuosa per evitar responsabilitats.
Finalment, e-comerciants teniu en compte que no podreu cobrar als consumidors per pagar amb targeta més del que realment costa oferir aquest servei de pagament.

En definitiva, informació clara, garanties de devolució i seguretat per al tràfic online. Aquestes qüestions no haurien de ser norma legal, haurien de ser pràctica habitual per acontentar al client y fidelitzar. L’e-comerciant que no ho entengui així malament va…