DMS Legal

A DMS hem condensat els nostres més de 30 anys d’experiència en el desenvolupament d’un nou concepte la “Legal Intelligence”, un model de treball veritablement innovador que ens permet aportar en cada tema una capacitat de resolució de les seves qüestions legals que van molt més allà d’un mer estudi tècnic jurídic de l’assumpte en qüestió.

DMS Legal als Mitjans

Solucions Legals Innovadores.

Estem constantment innovant en el sector legal, cercant sol·lucions pràctiques i originals als seus problemes fiscals, laborals, administratius o mercantils.

Càlcul Fiscal

Impost Renda Transmissió d’Immobles 2021

Càlcul I.T.P.

Registres de la Propietat a Mallorca

Darrers Posts