Blanca Llopis Gómez

Blanca Llopis Gómez
Blanca Llopis GómezAdvocat

A destacar

Llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears al 2007, amb l´obtenció del títol propi de la UIB a la branca de Dret Públic. Va ingressar a l´Il.lustre Col.legi d´Advocats de les Illes Balears al 2008, any en el qual es va incorporar al despatx desenvolupant la seva activitat professional a l´àmbit del Dret Civil. Actualment gestiona l´àrea de Dret de Família, el departament d´Arrendaments i el d’Estrangeria. A més, està especialitzada, dins de l´àmbit del Dret Privat, en Execucions Hipotecàries, Execucions Dineràries, Procediments Monitoris i Canviaris.

FAMILIA

Dret Matrimonial: Separacions, divorcis, realització de convenis reguladors, guarda y custòdia del fills, pensió d´aliments, adopcions o reagrupacions familiars, entre d’altres.

Successions: Declaracions d´hereus, acceptacions d´herències o testamentàries, entre d’altres.

Procediments sobre la capacitat de les persones: Incapacitacions, curadories o filiacions, entre d’altres.

ARRENDAMENTS

Desnonaments per manca de pagament

Desnonaments per precari, via civil i via penal

Morositat Comunitats de Propietaris

Blog

[display-posts author=”bllopis” posts_per_page=”-1″ include_date=”true” date_format=” j F Y” wrapper=”div”]