Què és el preconcurs?
El preconcurs és una institució jurídica creada per tal que el deutor tengui un poc més d’aire i temps per poder rellançar l’empresa. Efectivament, d’acord amb la llei concursal, un deutor que es troba en situació d’insolvència té sols dos mesos per sol.licitar el concurs des que té coneixement de la seva situació d’insolvència; si es passen aquests dos mesos sense sol.licitud, això pot implicar que el concurs sigui declarat culpable amb greus conseqüències personals per l’administrador de la societat o el deutor.

Què s’aconsegueix amb el preconcurs?
Amb el preconcurs s’aconsegueixen dues coses:
1.- Guanyar temps, s’amplia a 4 mesos més el termini per sol.licitar concurs, per tant es disposa de fins a 6 mesos des que es té coneixement de l’estat d’insolvència.
2.- Blindatge contra sol.licitud de concurs per part de creditors des que es demana el preconcurs fins que s’acaba el termini dels sis mesos.

S’aturen les execucions o pagaments dels creditors?
No, el preconcurs no paralitza cap tipus de procediment legal contra el deutor, ni tampoc els pagaments que ha de fer per pagar crèdits, si bé el cert és que cap creditor encara que no cobri no podrà demanar el concurs necessari durant aquests quatre mesos.

Què s’ha de fer per demanar el preconcurs?
En principi sols presentar escrit al Jutjat del Mercantil comunicant que s’han iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament o per a obtenir una proposta anticipada de conveni de creditors.

És necessari acreditar la situació d’insolvència?
Sobre aquest punt hi ha criteris jurisprudencial diversos, si bé el majoritari estima que no és necessari acreditar-ho, que basta comunicar-ho.

És necessari acreditar l’inici de les negociacions?
Tot i que hi ha també jurisprudència diversa, la majoritària considera que no és necessari i que basta comunicar-ho al jutjat.

Com acaba la sol.licitud de preconcurs?
Hi ha dues opcions:
a.- Se sol.licita la declaració de concurs dins els 4 mesos següents a la presentació de l’escrit demanant el preconcurs.
b.- La societat ha aconseguit sortir de la situació d’insolvència. Aleshores no fa falta demanar el concurs de creditors.

Què passa si tot i no haver-se aconseguit sortir de la situació d’insolvència no es demana el concurs de creditors dins els 4 mesos següents a la sol.licitud de preconcurs?
Tot i que la llei preveu l’obligació de demanar el concurs, no hi ha cap previsió legal pel cas d’incompliment. En qualsevol cas resulta obvi que qualsevol creditor podrà demanar el concurs necessari i això podrà tenir conseqüències en la qualificació del concurs com a culpable.

El preconcurs per tant pot ser una bona eina per l’empresari per tal de guanyar una pròrroga en la seva delicada situació i intentar un rellançament de l’empresa.