El diari El País cita al nostre soci i assessor fiscal Alejandro del Campo, com un dels advocats més actius en la lluita contra les normes fiscals abusives.

El pais