DMS Consulting des del seu començament va néixer amb clara vocació internacional i en especial europea. Conscient del nostre entorn internacional hem fet aquesta aposta.

Ara hem aprofundit en aquesta línia assumint la presidència d’ILAS (International Legal Accounting Solutions) en la persona del nostre soci Miquel A. Mas i Colom.

Així, en la conferència de Milà celebrada entre els 25 i 27 de gener de 2018, DMS Consulting envià una delegació conformada pels seus socis Alejandro del Campo Zafra, Rafel Payeras Cifre, Miquel A. Mas i Colom i la seva responsable del departamento internacional Sandra Krupp.

En la conferència es varen aprovar els nous estatuts, se celebrà l’assemblea general, es votà el nou consell d’administració i els diferents despatxos es presentaren.

ILAS és una xarxa europea de despatxos d’advocats i assessors amb base social a Düsseldorf (Alemanya), integrada actualment per 13 firmes de 8 països (Berlin, Düsseldorf, Londres, Leicester, Roma, Milà, Pavia, Amsterdam, Bruxel.les, Madrid, Barcelona, Xipre, Estambul i Palma), amb clara voluntat expansiva.

Som a un món globalitzat i DMS Consulting hi és present per a un eficient servei als seus clients.

Aquesta publicació també està disponible en: Spanish English German