L’advocat Francesc Segura anuncià dia 5 de febrer de 2013 que interposaran un demanda contenciosadministrativa contra l’Ajuntament de Palma per reclamació patrimonial com a conseqüència de mal funcionament del servici públic de Bombers de Palma.
En el dia d’ahir els advocats Francesc Segura i Miquel Angel Mas, juntament amb la família del difunt Sr. Alex Ribas anunciaren la demanda judicial i denunciaren la passivitat de l’administració en un tema tan delicat.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/intentan-culpar-alex-porque-unico-puede-defender.html