Els informem que d’acord amb el Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual desenvolupa la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, en el cas dels establiments turístics inclosos en el grup VIII (habitatges turístics), l’Administració tributària liquidarà l’impost a partir de la matrícula formada amb les dades de la declaració censal que es va presentar quan tramitaren l’alta.

L’Administració tributària durant el aquest mes de maig de 2017 remetrà per correu postal una comunicació que contindrà un codi d’accés.

Un cop s’hagi rebut aquesta comunicació, es podrà fins al 30 de juny de 2017 accedir telemàticament a la notificació de la liquidació i al pagament.

El pagament es podrà realitzar de la següent manera:

  • De forma telemàtica

    – Servei banca electrònica (amb algunes de les entitats col·laboradores de l’ATIB)

– Targeta bancària de dèbit o de crèdit

  • Imprimir la liquidació per al pagament presencial a les entitats financeres col·laboradores de l’ATIB.

També es podrà deixar domiciliat el pagament de les liquidacions corresponents a futurs exercicis.