Com puc reclamar els interessos de les clàusules terra? Model gratuit de sol.licitud al banc

1.- SITUACIÓ ACTUAL El Tribunal Suprem en sentència de 9 de maig de 2013 va establir que les denominades clàusules terra sols eren lícites si complien un doble nivell de transparència (consultar anterior post). La realitat és que quasi mai es complien els requisits exigits pel Tribunal Suprem i la pràctica totalitat de les sentències [...]

Per |Gener 9th, 2017|Civil, Dret immobiliari|0 Comentaris

Diari de Mallorca cita a Miquel Àngel Mas per les clàusules terra

Diari de Mallorca cita a Miquel Àngel Mas i Colom, membre fundador de DMS i advocat expert en Dret Civil, Mercantil i Penal Econòmic, després de la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules terra. Pots veure la notícia completa aquí

Per |Desembre 22nd, 2016|Civil, Dret immobiliari, Premsa, Prensa|0 Comentaris

Són nul·les automàticament totes les clàusules sol?

(Efectes de la sentència  del Jutjat Mercantil núm. 11 de Madrid de 7 d’abril de 2016) 1.- Quins bancs eren els demandats? Es tracta d’una demanda d’una associació de consumidors contra: LIBERBANK, BANCO CASTILLA LA MANCHA, CAIXABANK SA, BARCLAYS, BBVA, KUTXABANK, BARCLAYS BANK, S.A.U., CAJASUR,S.A, CAJA DE ONTIYENT, ABANCA, CAJA RURAL DE ZAMORA, CAJA RURAL [...]

Per |Abril 11th, 2016|Civil, Destacades, Dret immobiliari|0 Comentaris

¿COMO COMPRAR UNA CASA?. 9 PUNTOS A TENER EN CUENTA

1.- ASESORARTE CON UN ABOGADO Este es el consejo más sencillo e importante. Si lo sigues, todo lo que viene a continuación resulta innecesario.   2.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD Debes solicitar una “certificación” de la finca en el Registro de la Propiedad. Cuidado, no es lo mismo una certificación que una “nota informativa”, más [...]

ESTAN OBLIGADES LES AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES A PUBLICITAR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

  Pot oferir o publicitar un habitatge en lloguer (de més de 4 mesos) o compravenda, sense comptar amb la certificació energètica? L’article 12.2. deixa clar que l’etiqueta energètica “se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio”.  Per tant, tant als mostradors de [...]

Per |Febrer 20th, 2015|Civil, Destacades, Dret immobiliari|0 Comentaris

PRINCIPALS NOVETATS DE LA REFORMA D’ARRENDAMENTS URBANS

DURADA DE L LLOGUER La durada mínima del lloguer passa de 5 anys a 3 anys, encara que se pacti per un termini inferior. Una vegada arribats als 3 anys, la pròrroga tàcita sols serà per 1 any, no fins a 3 anys com ara. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER NECESSITAT DE LA PROPIETAT Al cap [...]

INSTANCIA PER SOL.LICITAR LA SUPRESSIÓ DE LA CLÀUSULA TERRA I LA REVISIÓ DE LA QUOTA HIPOTECÀRIA

La recent sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 obr la porta a interposar demandes judicials contra els bancs per les anomenades clàusules terra. Això no obstant i abans d'embarcar-se en un procés judicial sempre complex i costós, consideram aconsellable presentar una instància al banc (amb còpia segellada pel banc mateix) sol.licitant [...]

URGENT: OBLIGACIÓ PER A IMMOBILIÀRIES PER A 1 DE JUNY DEL 13 SOBRE ETIQUETES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Dia 1 de de juny entra en vigor el RD 235/2013, de 5 d’abril pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficència energètica dels edificis, que obliga a entregar un certificat d’eficiència energètica en totes les compravendes i arrendaments. Però, quines obligaciones tendran les agències immobiliàries? L’article 12.2. estableix: Artículo 12. Etiqueta [...]

EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: OBLIGATORI PER A COMPRAVENDES I ARRENDAMENTS A PARTIR DEL 01/06/13

Dissabte 13 d’abril es publicà el RD 235/2013 de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica. Aquest RD estableix l’obligació de posar a disposició de compradors o usuaris dels edificis, una certificació d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de [...]

Per |Abril 15th, 2013|Civil, Destacades, Dret immobiliari|0 Comentaris

ESTUDI JURISPRUDENCIAL SOBRE EL DIFERENCIAL ENTRE LA CLÀUSULA SÒL I LA CLÀUSULA SÒTIL ALS CONTRACTES HIPOTECARIS QUAN ES CONSIDERADA NUL.LA LA CLÀUSULA SÒL PER ABUSIVA

Una de les variables per determinar si una clàusula sòl en un contracte hipotecari és abusiva i per tant nul.la, és la proporcionalitat de la mateixa en el conjunt de les estipulacions i en especial si també hi ha un límit superior (clàusula sòtil) equivalent i proporcionat. Però què s’entén per proporcionat?. Quin és el [...]