LA FIGURA DEL CONSELLER-DELEGAT O CEO: PROBLEMÀTICA MERCANTIL, LABORAL I FISCAL EN 10 PUNTS

Analitzarem alguns problemes pràctics que la figura del CEO (conseller delegat), planteja a nivell mercantil, laboral i fiscal: 1.- La jurisprudència ha estimat que la contractació d’un conseller delegat (o qualsevol membre del conseller d’administració de l’empresa o els administradors mateixos), quan desenvolupi sols “les pròpies dels administradors” de l’empresa, es una relació mercantil, no [...]

Un despatx d’advocats mallorquí denuncia Espanya davant la Comissió Europea per atacar la lliure circulació de persones i béns

Un despatx d’advocats mallorquí denuncia Espanya davant la Comissió Europea per atacar la lliure circulació de persones i béns La normativa qüestionada per DMS Consulting obliga contribuents residents a Espanya a presentar declaracions informatives sobre els seus béns i drets a l’estranger (Model 720), obligació que se suma al deure de tributar per aquests Segons [...]

Per |març 8th, 2013|Destacades, Fiscal|0 Comentaris

“FISCALIDAD INMOBILIARIA” – conferencia de Alejandro del Campo

Ver aqui el video de la conferencia sobre fiscalidad inmobiliaria de Alejandro del Campo en el COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES (21.02.2013).

Per |febrer 27th, 2013|Fiscal|0 Comentaris

NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ

IMPORTANTES NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE FACTURACION El pasado 1 de diciembre de 2012 se publicó el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Este RD entra en vigor el 1-1-2013, y sigue la misma sistemática que el anterior reglamento [...]

Per |gener 8th, 2013|Comptable, Fiscal|0 Comentaris

INVERSIÓN SUJETO PASIVO IVA EN EJECUCIONES DE OBRAS INMOBILIARIAS: Primera Consulta de Hacienda explicando cómo funciona

Se acaba de publicar la primera Consulta de la Dirección General de Tributos (Vinculante) en la que Hacienda explica, con todo lujo de detalles, cómo funciona la “revolucionaria” inversión del sujeto pasivo del IVA en las ejecuciones de obra inmobiliaria a partir del 31 octubre 2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 [...]

Per |gener 7th, 2013|Civil, Destacades, Fiscal|0 Comentaris

LA RECENT REFORMA PENAL EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I DE SEGURETAT SOCIAL (LLEI ORGÀNICA 7/2012 DE 27 DESEMBRE). CLARA INTENCIONALITAT RECAPTATÒRIA.

La recent i important reforma del Codi Penal operada per la llei orgànica 7/2012 de 27 de desembre, junt amb un agreujament de determinades conductes tipificades, un rerefons d’intencionalitat recaptatòria. I.- RESPONSABILITAT PENAL DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS Es modifica l’article 31. bis del Codi Penal, en el sentit que a partir d’ara els partits [...]

Per |gener 4th, 2013|Fiscal, Laboral, Penal|0 Comentaris

NOVEDADES FISCALES 2013: Ley 16/2012 por la que se adoptan diversas medidas tributarias y Ley 17/2012 Presupuestos Generales Estado 2013

En el BOE del 28/12/2012, día de los Santos Inocentes, se publicaron Leyes tan importantes como la de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y la de acompañamiento por la que se adoptan diversas medidas tributarias para reforzar los ingresos públicos. En todo caso, después de los importantísimos incrementos de impuestos a lo largo de [...]

Per |gener 2nd, 2013|Fiscal|0 Comentaris

CROWFUNDING ASPECTES LEGALS I FISCALS. BREU POST.

M’ha arribat a les meves mans per mitjà den Gabriel Pérez (http://www.monok.es/) un interessant estudi sobre l’estat del crowfunding a Espanya i a Catalunya (http://whois--x.net/img/crowdfunding_cast.pdf). Es tracta d’un document interssant i complexe, creat per X.net i amb l’assessorament jurídic de na Silvia Caparrós, del qual, tot i el seu interès social en general, en voldria [...]

Per |desembre 19th, 2012|Civil, Destacades, Fiscal, Mercantil|0 Comentaris

ENTREGA PREMIS RESET-FUEIB DMS-CONSULTING

Ha tengut lloc l’entrega dels Premis Emprenedors Universitaris RESET-FUEIB, copatrocinat per DMS-Consulting al rectorat de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. En l’acte d’entrega ha pres la paraula la rectora Magnífica Sra. Monserrat Casas, el nostre soci Sr. Miquel A. Mas i Colom i el director de l’Obra Social de Sa Nostra Sr. Andreu Ramis. [...]

PUC VENDRE UN PIS ABANS QUE EL ME PRENGUI EL BANC? ALÇAMENT DE BENS

Vendre immobles o qualsevol altre bé, si es té un deute pendent, potser un delicte que pot implicar presó de fins a 4 anys. Per tant hi ha que anar alerta amb això. Això no obstant, no sempre vendre immobles o altres bens abans que s’inicii un procés judicial en contra en reclamació del que [...]

Per |novembre 6th, 2012|Fiscal, Penal|0 Comentaris