Al final s’ha fet justícia amb un servidor públic

En data de 4 d'abril de 2016 el Jutjat del Contenciós-administratiu nombre 3 de Palma ha fet pública la sentència 162/2016, d'1 d'abril de 2016, que estima el recurs contenciós-administratiu relatiu a la responsabilitat de l'Ajuntament de Palma per la defunció del bomber Alejandro Ribas Millán esdevingut en l'incendi que es va produir el 6 [...]

Per |Abril 5th, 2016|Administratiu|0 Comentaris

Anul.lada la modificació del PGOU Palma per implantar una ETAP a la Font de la Vila

En data de 1 d'octubre de 2015 hem conegut  la Sentencia número 553, de 29 de setembre de 2015, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Illes Balears, que estima el recurs contenciós-administratiu interposat contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de Mallorca de data de 21 de març de [...]

Per |Octubre 3rd, 2015|Administratiu, Destacades|0 Comentaris

Iniciar activitats permanents majors que NO precisin d’obres

En el nostre anterior post sobre activitats permanents, es varen exposar els tràmits i les actuacions per a la instal.lació i inici d’activitats permanents innòcues i menors que no precisassin de la realizació d’obres subjectes a llicència o comunicació prèvia d’acord amb la normativa urbanística. Exposarem ara les actuacions a seguir quan es tracti d’iniciar [...]

Per |Gener 29th, 2015|Administratiu|0 Comentaris

Com iniciar activitats innòcues o menors que NO precisen d’obres?

En el nostre anterior post sobre el tipus d’activitats permanents, es varen exposar els criteris de distinció entre activitats permanents majors, menors i innòcues, reguladades a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. A continuació es farà una breu descripció dels tràmits administratius [...]

Per |Gener 20th, 2015|Administratiu|0 Comentaris

Comentari sobre la imprescriptibilitat d’infraccions urbanístiques en sòl rústic protegit

La sentència núm. 108/2014, de 26 de febrer, de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es pronuncia sobre una qüestió important relativa a l’abast de la imprescriptibilitat d'infraccions urbanístiques en sòl rústic protegit, d’acord amb la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística d’Illes Balears (LDU). 1.- El [...]

Per |Abril 28th, 2014|Administratiu, Destacades|0 Comentaris

El nou règim d’infraccions i sancions en matèria d’eficiència energètica d’edificis en la Llei 8/2013, de 26 de juny.

1.- Introducció: En el nostre anterior post titulat “Una aproximació al règim sancionador previst en el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, aprovat pel Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril” analitzàvem l'article 18 del Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis (Pb), aprovat pel citat Reial [...]

Per |Juliol 14th, 2013|Administratiu, Destacades|0 Comentaris

URGENT: OBLIGACIÓ PER A IMMOBILIÀRIES PER A 1 DE JUNY DEL 13 SOBRE ETIQUETES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Dia 1 de de juny entra en vigor el RD 235/2013, de 5 d’abril pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficència energètica dels edificis, que obliga a entregar un certificat d’eficiència energètica en totes les compravendes i arrendaments. Però, quines obligaciones tendran les agències immobiliàries? L’article 12.2. estableix: Artículo 12. Etiqueta [...]

Una aproximació al règim sancionador previst en el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, aprovat pel Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril.

I.- Plantejament inicial. El Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Conforme s'estableix en aquest Procediment bàsic (Pb), el promotor o propietari de l'edifici o de part del mateix, ja sigui de nova construcció o existent, és el responsable d'encarregar la realització de [...]

Per |Maig 1st, 2013|Administratiu|0 Comentaris

DEMANDA CONTRA L’AJUNTAMENT DE PALMA EN DEFENSA DEL BOMBER MORT SR. ALEX RIBAS.

L’advocat Francesc Segura anuncià dia 5 de febrer de 2013 que interposaran un demanda contenciosadministrativa contra l’Ajuntament de Palma per reclamació patrimonial com a conseqüència de mal funcionament del servici públic de Bombers de Palma. En el dia d’ahir els advocats Francesc Segura i Miquel Angel Mas, juntament amb la família del difunt Sr. Alex Ribas anunciaren la [...]

Per |Febrer 8th, 2013|Administratiu, Destacades|Comentaris tancats a DEMANDA CONTRA L’AJUNTAMENT DE PALMA EN DEFENSA DEL BOMBER MORT SR. ALEX RIBAS.

Breu exposició del nou règim de lectura i facturació dels subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió de fins a 15kW

En el BOE número 12 de data 14 de gener de 2013 apareix publicat el Reial Decret 1718/2012, de 28 de desembre, pel qual es determina el procediment per realitzar la lectura i facturació dels subministraments d'energia en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW. El règim bàsic relatiu a la lectura [...]

Per |Gener 14th, 2013|Administratiu, Civil, Destacades|0 Comentaris