application

En aquest post comentarem el significat de denominacions que s’ha popularitzat en els àmbits econòmics i jurídics, lligats a les noves formes d’emprenedoria i les seves formes d’organitzar-se i regular-se.

BUSINESS ANGELS.
És una persona física, normalment directius d’empreses o empresaris, que aporten el seu capital, així com els seus contactes i coneixements tècnics i professionals, als emprenedors que volen posar en marxa un projecte empresarial o a empreses que es troben al seu inici d’activitat, amb la finalitat de poder obtenir una plusvàlua a mitjà termini i amb l’esperança de poder seleccionar un projecte de gran èxit.
Els BusinesS Angels operen agrupats en xarxes o individualment i les seves inversions es mouen entre els 25.000€ i els 250.000€.
El projecte en el qual s’inverteix sol tenir potencialitat innovadora, sent especialment freqüent en els sectors de les noves tecnologies o TIC

TIC
Acrònim referent a Tecnologies de la Informació i Comunicació.

STARTUP
Una start-up és una empresa que es troba en les primeres fases de creació (desenvolupament de producte i recerca de mercats).
És un terme relacionat amb els sectors de les noves tecnologies o projectes d’innovació (TIC, biotecnologia…). Són empreses a on es dirigeixen principalment les inversions dels Business Angels.

SPIN-OFF
Spin-off . Es la creació d’una empresa indenpendent que neix com a conseqüència de la separació d’una sucursal o un departament d’una altre empresa, per tal d’esdevenir una empresa per si sola.

NEWCO
NewCo or Newco és un nom genèric per a spin-off, startup o empreses en creació abans que lis sigui assignat el nom final o per empreses en període de fusió.

CLUSTER
Un clúster, és una concentració d’empreses del mateix sector econòmic en un lloc geogràfic determinat. Aquesta agrupació proporciona avantatges competitius i sinèrgies econòmiques i de mercat.
En són exemples destacats de clusters, Silicon Valley en la informàtica i biotecnologia, Detroit en automoció o Bangalore en software.

CROWFUNDING.
Es la denominació usada per referir-se al finançament col.lectiu, normalment online. El sistema és senzill, moltes donacions via online i normalment petites per a un projecte. Per a les donacions s’empren plataformes especials (ha florit un interessant segment econòmic amb empreses innovadores: Verkami, Goteo…).

Originari del món anglosaxó ha arribat en força a Europa, suplint la funció social que els bancs han deixat com a conseqüència de la crisi.

Funciona molt bé per projectes culturals i audiovisuals, això no obstant la inversió mitjançant compra de participacions i/o accions socials presenta problemes tècnics i legals, la qual cosa ha provocat que encara ara no hagi arrencat amb força. Ens remetem al nostre post que analitza els aspectes legals i fiscals.