Bank card and metal coins

A partir de dia 1 de setembre es limiten les taxes d’intercanvi per operacions efectuades amb targeta, i es prohibeixen els recàrrecs per pagaments amb targetes de dèbit o crèdit.

Aquesta mesura, com no, a iniciativa de la Comissió Europea, es justifica per la necessitat d’impulsar i incentivar en el mercat espanyol els pagaments electrònics, sobre tot els pagaments de petit import, els vinculats al comerç electrònic i a l’ús del telèfon mòbil, garantint així l’existència d’uns pagaments electrònics segurs, eficients, competitius i innovadors, i que dinamitzin el consum, sobretot en el sector comercial, el qual passa per una delicada situació.

El Reial Decret-llei 8/2014, de 14 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, ha establert la limitació de les taxes d’intercanvi per operacions realitzades amb targeta. Aquesta limitació tindrà un efecte beneficiós per al comerç minorista, ja que veurà reduït el seu cost en les transaccions amb targetes. Els límits màxims a les taxes d’intercanvi (cost per a l’empresa de la transacció) són els següents:

–          Targetes de dèbit: comissió màxima de 0,2% de l’import de la compra (sense poder superar els 7 cèntims de comissió). Si l’import de l’operació no excedeix de 20 € la taxa no podrà excedir de 0,1% del valor de l’operació.

–          Targeta de crèdit: comissió màxima de 0,3% de l’import de la compra. Si l’import de l’operació no excedeix de 20 € la taxa no podrà excedir del 0,2% del valor de l’operació.

Per a traslladar immediatament aquest benefici als clients finals, aquesta norma també estableix la prohibició que les empreses beneficiàries del pagament traslladin qualsevol tipus de despesa o quotes addicionals per la utilització de la targeta de dèbit o de crèdit, és a dir, no es podran cobrar despeses a qui decideixi pagar amb targeta. D’aquesta manera els consumidors finals que decideixin utilitzar aquests mitjans de pagament veuran reduït en alguns casos el preu dels productes adquirits, sobretot en les compres online.

La norma es complementa amb determinades mesures dirigides a la transparència, vigilància i control de la seva aplicació. En particular, s’estableix un seguiment per part del Banc d’Espanya de l’aplicació de les taxes d’intercanvi percebudes per les empreses de serveis de pagament en operacions amb targeta, i també serà sancionable la falta d’aplicació de la norma, considerant-se infracció molt greu el seu incompliment, llevat que tingui caràcter ocasional o aïllat, en aquest cas serà sancionat com a infracció greu, tot això d’acord amb el previst a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.

Crec que amb aquesta mesura comerciants i consumidors surten beneficiats, ara només cal esperar que als bancs no se’ls ocorri pujar les seves comissions per disposar d’una targeta.

Palma, 23 de setembre de 2014

Rafel Payeras Cifre

Economista-Asesor Fiscal

www.consultingdms.com

Te invito a utilizar los comentarios para dejar tu opinión en este artículo. Si te ha gustado esta publicación y no quieres perderte ninguna otra, sígueme a través de Twitter (@racasamba), suscripción por email, ….. ¡Gracias!