About Rafel Miralles Pérez

La información y el asesoramiento jurídico ofrecido en la sección Blog es orientativo y no vinculante. Si necesita realizar una consulta jurídica cualificada, debe dirigirse siempre a un profesional debidamente calificado. Si lo desea, puede contactar con nosotros en info@consultingdms.com ---------- The information and legal counsel offered in the Blog section is just guiding and not binding. If you need to make a qualified legal inquiry, you must always address to a professional duly authorized. If you wish, you may contact us at info@consultingdms.com ---------- La informació i l'assessorament jurídic ofert a la secció Blog és orientatiu i no vinculant. Si necessita realitzar una consulta jurídica qualificada, ha de dirigir-se sempre a un professional degudament qualificat. Si ho desitja, pot contactar amb nosaltres a info@consultingdms.com

RAFEL MIRALLES PARTICIPARÀ EN LA 5ª JORNADA DE FISCALITAT DE LA UIB EN MENORCA

El nostre assessor fiscal Rafel Miralles participarà com a ponent en la V Jornada de Fiscalitat a Menorca organizada per la seu de la Universitat de les Illes Balears de Menorca que tindrà lloc el proper 21 de febrer i que tractarà dels aspectes fiscals de la "Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo [...]

Per |febrer 11th, 2014|Destacades, Fiscal|0 Comentaris

El nostre assessor fiscal Rafel Miralles Pérez participarà com a ponent en la VI Jornada de Fiscalitat de la UIB

La VI Jornada de Fiscalitat organitzada per la Universitat de les Illes Balears tindrà lloc el 17 de maig de 2013 a la seu universitària d’Eivissa. Tema de la seva ponència “L’actualització dels balanços regulada en la Llei 16/2012.”

Per |maig 13th, 2013|DMS|0 Comentaris