About Rafel Payeras Cifre

La información y el asesoramiento jurídico ofrecido en la sección Blog es orientativo y no vinculante. Si necesita realizar una consulta jurídica cualificada, debe dirigirse siempre a un profesional debidamente calificado. Si lo desea, puede contactar con nosotros en info@consultingdms.com ---------- The information and legal counsel offered in the Blog section is just guiding and not binding. If you need to make a qualified legal inquiry, you must always address to a professional duly authorized. If you wish, you may contact us at info@consultingdms.com ---------- La informació i l'assessorament jurídic ofert a la secció Blog és orientatiu i no vinculant. Si necessita realitzar una consulta jurídica qualificada, ha de dirigir-se sempre a un professional degudament qualificat. Si ho desitja, pot contactar amb nosaltres a info@consultingdms.com

Com i quan fer l’ingrés de la quota de l’impost d’estades turístiques per als habitatges turístics que van optar pel règim d’estimació objectiva.

Els informem que d'acord amb el Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual desenvolupa la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible, en el cas dels establiments turístics inclosos en el grup VIII (habitatges turístics), l'Administració tributària liquidarà l'impost a partir de la matrícula formada amb les dades [...]

Per |juny 2nd, 2017|Dret immobiliari, Fiscal|0 Comentaris

Lloguer turístic; l’IVA a les factures rebudes d’empreses estrangeres per a la seva intermediació

El tema fiscal del lloguer turístic no deixa de sorprendre a tot aquell que decideix llogar una casa. En el despatx rebem moltes consultes al respecte, i la reacció de molts clients és de perplexitat al veure com es pot embolicar la cosa en una operació que ells creuen molt senzilla. Amb aquest post volem [...]

Per |febrer 20th, 2017|Fiscal|0 Comentaris

AVÍS ALS COMERCIANTS!: reducció de comissions abusives i supressió de despeses per a la utilització de la targeta

A partir de dia 1 de setembre es limiten les taxes d’intercanvi per operacions efectuades amb targeta, i es prohibeixen els recàrrecs per pagaments amb targetes de dèbit o crèdit. Aquesta mesura, com no, a iniciativa de la Comissió Europea, es justifica per la necessitat d’impulsar i incentivar en el mercat espanyol els pagaments electrònics, [...]

Per |setembre 25th, 2014|Comptable, Fiscal, Mercantil|0 Comentaris

NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ

IMPORTANTES NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE FACTURACION El pasado 1 de diciembre de 2012 se publicó el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Este RD entra en vigor el 1-1-2013, y sigue la misma sistemática que el anterior reglamento [...]

Per |gener 8th, 2013|Comptable, Fiscal|0 Comentaris