About Blanca Llopis Gómez

La información y el asesoramiento jurídico ofrecido en la sección Blog es orientativo y no vinculante. Si necesita realizar una consulta jurídica cualificada, debe dirigirse siempre a un profesional debidamente calificado. Si lo desea, puede contactar con nosotros en info@consultingdms.com ---------- The information and legal counsel offered in the Blog section is just guiding and not binding. If you need to make a qualified legal inquiry, you must always address to a professional duly authorized. If you wish, you may contact us at info@consultingdms.com ---------- La informació i l'assessorament jurídic ofert a la secció Blog és orientatiu i no vinculant. Si necessita realitzar una consulta jurídica qualificada, ha de dirigir-se sempre a un professional degudament qualificat. Si ho desitja, pot contactar amb nosaltres a info@consultingdms.com

Invitació al Cafè-DMS: Novetats jurisprudencials sobre CUSTÒDIA COMPARTIDA

Per |abril 25th, 2014|Destacades|0 Comentaris

HE DE PAGAR LA PENSIÓ D’ALIMENTS EN CAS DE CUSTÒDIA COMPARTIDA?

QUÈ S’ENTEN PER PENSIÓ D’ALIMENTS? NOMÉS ALIMENTS? Per pensió d’aliments, regulada a l’article 142 del Codi Civil, s’entén que és la quantitat que han d’abonar els progenitors per a sufragar les despeses que ocasiona el menor. Compren no sols el menjar, sino tot el necessari per al seu manteniment, habitació, vestit, assistència mèdica i educació [...]

Per |desembre 24th, 2013|Civil, Destacades|0 Comentaris